Vi ger ut vetenskap åt folket i eleganta blåsor.
För det är innehållet som räknas.

i_stormens_oga

I STORMENS ÖGA

Detta är en etnologisk studie om medieskandaler. I centrum står människor som delar erfarenheten av att ha blivit jagade av medierna. Deras ansikten, exponerade under svarta rubriker, har prytt landets löpsedlar, dag efter dag. De har kastat mobiltelefoner i soporna, legat hopkrupna på golvet i flyktbilar, klätt ut sig för att inte bli igenkända och isolerat sig i sina hem. Krisen som följer i skandalens spår förändrar livets terräng, en gång för alla. Ensamheten är till en början påtaglig, för att inte säga outhärdlig, men omgivningens kärlek och omsorg bryter till sist in.

 

FÖRFATTARE Mia-Marie Hammarlin

FORMAT 120×180 mm, 268 sidor

ISBN 9789197938129

Köp boken

 

01

INGEN ENKELRIKTAD VÄG TILL FRIHET

Den här boken handlar om bortglömda och undanträngda sidor av historien rörande kampen mot apartheid. Det är en empiriskt underbyggd undersökning som utgör komplement till, och en utmaning mot, de hittills dominerande berättelserna om frihetskampen. I dessa – i synnerhet de svenska – har ofta problemfyllda och motsägelsefulla inslag rationaliserats bort. På så sätt utgör denna bok en form av motberättelse.

 

FÖRFATTARE Jonas Sjölander

FORMAT 150×210 mm, 384 sidor

ISBN 9789197938112

Köp boken

02

ROCK 'N' ROLL I HULTSFRED

Denna avhandling är en engagerad inifrånbeskrivning av den lilla bruksorten i Smålands inland som under några decennier kom att bli synonym med ordet festival. Bygdens son, Jonas Bjälesjö, tar på sig sina etnologiska glasögon och åker hem för att förstå hur förvandlingen kunde ske. Med stringens och kritisk skärpa analyseras Hultsfredsfestivalens glansdagar, liksom dess fall.

 

FÖRFATTARE Jonas Bjälesjö

FORMAT 170×210 mm, 128 sidor

ISBN 9789197938105

Köp boken

031

SKOLA I GRÄNSLAND

Ända sedan den gavs ut har intresset för denna bok varit stort. Och det är en ovanlig bok, inte minst för att den andas hopp och framtidstro i en tid då skoldebatten antagit ett närmast dystopiskt tonläge. Författaren, tillika läraren, Peter Skogsberg lyfter fram hur elevernas kreativitet, vetgirighet och kraft genom banbrytande pedagogik kan slå ut i full blom.

 

FÖRFATTARE Peter Skogsberg

FORMAT 180×195 mm, 200 sidor

ISBN 9789163374210

Köp boken

HAMMARLIN BOKFÖRLAG

hej@hammarlin.se
0709-59 83 02
Yderhultsvägen 2
214 23 Båstad

MIA-MARIE HAMMARLIN är förlagets redaktör och bearbetar språket i de publikationer som ges ut och ansvarar tillsammans med Lars för marknadsföringen. Mia-Marie har arbetat som journalist på SR och SVT. Efterhand tog de akademiska studierna överhanden vilket så småningom ledde fram till en doktorsexamen i etnologi. I dag är hon verksam som forskare och lektor i journalistik vid Lunds Universitet.

LASSE HAMMARLIN är art director och illustratör och ansvarar för formgivning och kommunikation på Hammarlin bokförlag. Under 00-talet drev Lasse en designbyrå med två partners i Malmö. De senaste åren har han drivit verksamhet som ambulerande AD och formgivare där den huvudsakliga kunden är IKEA Communications. Där arbetar han med kommunikationen på IKEA:s globala webbplats.

Ett litet förlag

Hammarlin bokförlag är ett litet förlag som ger ut få, men viktiga böcker. I synnerhet tycker vi om tanken på att göra vetenskap så snygg att man glömmer att det rör sig om akademisk litteratur. Den övertygelse som driver oss är att vetenskapliga arbeten med attraktiv och pedagogisk form finner fler läsare. För det är innehållet som räknas.